Excite

Plotselinge dood moet worden onderzocht

Het blijft vaak een mysterie: iemand die plotseling dood gaat. Het is erg pijnlijk voor de nabestaanden wanneer iemand komt te overlijden die jonger is dan 45 jaar. Het bezorgt onbegrip en vaak ook angst. Want wat had de persoon? Is het erfelijk?

Meestal heeft een plotselinge dood met het hart te maken, maar wat de oorzaak precies is geweest wordt vaak niet onderzocht. Professor Pieter Doevendans van het Universitair Medisch Centrum Utrecht vindt dat er een onderzoek moet plaatsvinden wanneer mensen van 45 jaar of jonger plotseling onderzoeken. Dit gebeurt nu ook, maar lang niet in alle gevallen.

In Nederland sterven er per jaar ongeveer 500 mensen die jonger dan 45 zijn, zonder duidelijke oorzaak. In de meeste gevallen heeft dit waarschijnlijk te maken met een erfelijke aandoening en volgens Pieter Doevendans moet dit dan ook echt worden onderzocht. Het kan problemen met familieleden in de toekomst voorkomen. Nabestaanden kunnen zich namelijk laten onderzoeken wanneer het te maken heeft met een erfelijke hartaandoening.

Of er werkelijk iets wordt gedaan met het advies van professor Pieter Doevendans is nog niet bekend. Op dit moment wordt er slechts bij één derde van de slachtoffers van een plotselinge dood een autopsie gedaan. Als dit in de toekomst vaker zal voorkomen, is het wellicht makkelijker om een plotselinge dood op jonge leeftijd te voorkomen.

Afbeelding: Flickr account matthampson

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2020