Excite

Pneumonie nader bekeken

"U lijdt aan pneumonie." Hè? Wat?! De Nederlandse benaming longontsteking daarentegen is een stuk bekender. Pneumonie is de medische benaming voor een ontsteking van de longblaasjes (de alveoli) en het weefsel daaromheen. In de meeste gevallen wordt deze ontsteking veroorzaakt door een infectie. Door behandeling met antibiotica kan de infectie worden bestreden.

Hoe krijg je pneumonie?

Pneumonie wordt vaak gezien bij mensen die toch al een verlaagde weerstand hebben, zoals zieken en bejaarden. Er zijn vele, vele microscopisch kleine organismen die pneumonie kunnen veroorzaken, zoals de Streptococcus Pneumoniae bacterie en de Staphylococcus Aureus. Mensen die aan longemfyseem lijden en een longontsteking oplopen, zijn vaak slachtoffer van Gram-negatieve bacteriën. Ook bepaalde virussen kunnen pneumonie veroorzaken, zoals een influenzavirus of het adenovirus. Een longontsteking die wordt veroorzaakt door een schimmel, is zeldzamer en wordt eigenlijk alleen gezien bij mensen met een verstoord immuunsysteem, zoals aidspatiënten, drugsgebruikers en mensen die chemotherapie ondergaan.

Symptomen van pneumonie

Er zijn diverse symptomen die wijzen op een longontsteking, zoals:

  • Hoesten
  • Ophoesten van geel of groen slijm
  • Kortademigheid
  • Koorts
  • Pijn in de borststreek
  • Bloed ophoesten
  • Blauwe verkleuring van de vingers, de voeten en de lippen
  • Snelle, oppervlakkige ademhaling
  • Verminderde eetlust

Complicaties bij pneumonie

Bij een longontsteking kunnen diverse complicaties ontstaan, zoals een longabces of empyeem. Bij empyeen is ook het pleuravocht geïnfecteerd. Iemand met empyeem krijgt een drain in de longen, die gespoeld wordt met fysiologisch zout. Ook kunnen de bacteriën in de bloedbaan terechtkomen en vervolgens een septische shock veroorzaken. Deze shock is het gevolg van de reactie van het lichaam op de bacteriële indringers: het lichaam zet de bloedvaten wijd open, waardoor de bloeddruk daalt.

Hoe kom je eraf?

Pneumonie die veroorzaakt wordt door een bacteriële infectie, wordt bestreden met antibiotica. Als de ziekte tijdig wordt ontdekt, slaat de behandeling meestal goed aan. Een verwaarloosde longontsteking kan leiden tot verzwakking van de longblaasjes. Hierdoor wordt de longinhoud kleiner, waardoor iemand in het slechtste geval kan overlijden. Vóór de ontdekking van de penicilline was pneumonie dan ook vaak fataal.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021