Excite

Alles over polymicrogyrie

Polymicrogyrie is een zeer zeldzame hersenafwijking, waarbij het hersenoppervlak te nauw is vergroeid. Afhankelijk van de plaats van de polymicrogyrie (PMG) kunnen allerlei neurologische afwijkingen ontstaan. De ernst van deze afwijkingen verschilt. Omdat polymicrogyrie zo'n zeldzame aandoening is, is er weinig bekend over deze hersenafwijking. In dit artikel lees je wat polymicrogyrie precies inhoudt.

Wat is polymicrogyrie?

De naam polymicrogyrie bestaat uit een combinatie van de Griekse woorden voor 'veel,' 'kleine' en 'windingen'. Dit is precies wat polymicrogyrie inhoudt: op een bepaald gebied van de hersenen zijn te veel windingen, waardoor de hersenen niet goed functioneren. Deze vergroeiing komt het meest voor in het hersenschors, de witte hersenmassa en de kleine hersenen. Polymicrogyrie kan de enige hersenafwijking zijn, maar komt ook voor samen met andere neurologische problemen. In de meeste gevallen is de polymicrogyrie symmetrisch, oftewel in beide hersenhelften. Hierbij zijn de gevolgen vaak ernstiger zijn dan bij een unilaterale polymicrogyrie, waar slechts één hersenhelft is aangetast.

Gevolgen polymicrogyrie

Zoals gezegd zijn de gevolgen van polymicrogyrie afhankelijk van de plaats in de hersenen en de ernst van de afwijking. Daardoor zijn de gevolgen heel verschillend en ook de kans op herstel loopt erg uiteen. Zo hebben sommige mensen nauwelijks last van hun polymicrogyrische aandoening, terwijl anderen ernstig gehandicapt zijn. In het algemeen zijn er vijf voorkomende gevolgen te definiëren:

  • algemene ontwikkelingsachterstand en -problemen.
  • aanvallen van epilepsie
  • voedingsproblemen; vaak zijn baby's en jonge kinderen met polymicrogyrie erg mager en klein voor hun leeftijd
  • motorische problemen zoals spasticiteit
  • geestelijke achterstand

Vaak kunnen artsen op basis van een MRI of een biopsie een persoonlijk advies geven over het toekomstperspectief voor kinderen in het bijzonder, omdat de hersenen nog in de groei zijn.

Oorzaak polymicrogyrie

Het is onduidelijk waar polymicrogyrie precies door ontstaat. Er zijn slechts enkele oorzaken bekend, maar er is nog veel onderzoek nodig om alle oorzaken van polymicrogyrie te achterhalen.

  • Een genetische geërfde, of spontane afwijking
  • Een besmetting met het cytomegalievirus tijdens de zwangerschap
  • Onvoldoende bloedtoevoer naar de hersenen van de baby tijdens de zwangerschap, bijvoorbeeld door een verstrengelde navelstreng

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2020