Excite

Een verscheurd wereldbeeld. Wat moet je weten over de psychose?

Stel je het volgende eens voor: je ervaart heftige angsten bij doodnormale ervaringen en hoort stemmen in je hoofd. De werkelijkheid vervormt voor je ogen en beweegt zonder dat je er weer grip op kan krijgen. Dit lijkt op de beschrijving van een angstige droom. Voor mensen met een psychose is het echter de realiteit.

Wat is een psychose precies?

Het woord psychose wordt vaak gebruikt, maar veel mensen weten niet precies wat het betekent. Een psychose is psychische aandoening, waarbij de patiënt het normale contact met de werkelijkheid geheel of gedeeltelijk kwijt is geraakt. De symptomen van een psychose komen het vaakst voor bij schizofrenie en andere psychiatrische ziektebeelden zoals een bipolaire stoornis. Ook heftige ervaringen van oorlog en mishandeling kunnen de aanleiding van een psychose zijn.

Wat zijn de symptomen van een psychose?

Allereerst hebben mensen die aan een psychose lijden vaak last van wanen. Dit zijn samengevat beelden die niet overeenkomen met door het gros van de mensen geaccepteerde beelden en waarnemingen. Door logisch met de patiënt te praten is deze vaak niet van zijn waanbeelden af te brengen. Naast wanen hebben mensen met een psychose ook vaak last van paranoia. Dit is een verhevigde achterdocht naar de wereld om de patiënt heen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de angst afgeluisterd te worden door microfoons of het idee dat anderen je gedachten kunnen lezen. Tot slot kan er bij een psychose sprake van hallucinaties en verstoorde emoties zijn. Lachen als je bijvoorbeeld je baan verliest of huilen zonder een enkele reden kunnen daar uitingen van zijn.

Wat is de behandelingswijze van een psychose?

Doorgaans worden worden psychoses behandeld met antipsychotica. Deze medicijnen hebben invloed op de neurotransmitters in de hersenen. Helaas zorgen deze antipsychotica bij veel patiënten voor nare bijwerkingen. Voorbeelden hiervan zijn een gestoorde motoriek, gebrek aan energie, oppervlakkige emoties en apathie. Door de laatste bijwerking verzaken ook veel patiënten regelmatig hun therapie te bezoeken. De nieuwste op de markt gebrachte middelen zouden minder van deze bijverschijnselen tot gevolg hebben.

Veel mensen kunnen na een behandeling toe met een lage dosis antipsychotica, sommigen pakken het leven zelfs weer geheel medicijnvrij op. Andere patiënten zijn er juist van overtuigd dat hem of haar niets mankeert, maar alle andere mensen rare denkbeelden hebben. Als de medicatie gestopt wordt, komt de psychose hoe dan ook vaak weer terug. Een intensieve therapie gecombineerd met medicatie is daarom de meest gunstige aanpak bij de bestrijding van psychoses.

Stel de psychose op tijd vast!

Vooral bij mensen van jeugdige leeftijd is het heel belangrijk dat psychotische symptomen op tijd worden vastgesteld. Vaak doet de eerste psychotische episode zich bij een patiënt namelijk voor tussen de twintig en dertig jaar. Als je er snel bij bent, is de kans veel kleiner dat de ziekte een blijvend karakter krijgt.

Ook uit wetenschappelijk onderzoek blijkt het belang van snelle herkenning en de daaraan verbonden behandeling van psychoses. Met dit doel voor ogen zijn er speciale projecten ontworpen. In die projecten wordt gewerkt met een checklist waarmee familieleden of betrokkenen kunnen controleren of er mogelijk sprake is van een psychose, wat belangrijk kan zijn bij een snelle signalering!

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2020