Excite

De Q koorts

Q koorts is een bacteriële ziekte die van dier op mens wordt overgedragen. De bacterie die als veroorzaker van de ziekte kan worden beschouwd, heet Coxiella Burnetti. In Nederland zijn het vooral geiten en schapen die de dragers zijn van de bacterie en zij kunnen deze vrij gemakkelijk overdragen op de mens. Besmettingen van mens tot mens zijn niet mogelijk.

Hoe raak je besmet met Q koorts?

Q koorts wordt veroorzaakt door de bacterie Coxiella Burnetti en wordt in Nederland het meest gedragen door schapen en geiten. Vooral geiten verspreiden de bacterie. Mensen kunnen de ziekte oplopen wanneer ze besmet raken via een dier. De kans op besmetting is het grootst wanneer een geit lammetjes heeft gebaard. In de placenta en het vruchtwater zitten veel Coxielle Burnetti bacteriën die na de bevalling in aanraking komen met de buitenlucht. Wanneer de wind de bacteriën meevoert is een enkele adem al voldoende om besmet te raken met de bacterie. De bacterie kan erg lang overleven in de lucht. Wanneer je eenmaal de besmette lucht hebt ingeademd, kun je na 2 tot 6 weken koorts krijgen.

Ziekteverloop van de Q koorts

Niet iedereen die in aanraking komt met de bacterie vertoont ziekteverschijnselen. Mensen die wel klachten vertonen, hebben vooral last van koorts, een droge hoest en griepachtige verschijnselen. In meer ernstige gevallen kan Q koorts leiden tot benauwdheid, veel zweten en rillerigheid. Dit kan duiden op een longontsteking. Daarnaast bestaat er kans op aantasting van de lever. De ziekte kan na enkele dagen al voorbij zijn, maar het kan ook sluimerend aanwezig blijven waardoor je enkele ziekte-episodes kunt doormaken. Slechts 2 op de 100 besmette mensen krijgen deze vorm van Q koorts.

Hoe voorkom je Q koorts?

Omdat Q koorts zo makkelijk overdraagbaar is, is het het beste om zoveel mogelijk de risicogebieden te vermijden. Blijf uit de buurt van boerderijen waar geiten worden gehouden. Mocht je toch in de buurt van een boerderij moeten komen, of woon je op een boerderij, loop dan zoveel mogelijk met laarzen rond en was je handen na contact met dieren, hooi of lammetjes. Ook bevallingsresten kunnen vol zitten met de bacterie. Pas hiervoor op.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021