Excite

Roddelen onmisbaar voor mensen

Mensen die veel roddelen hebben vaak een slechte naam, maar blijken juist een activiteit te ontplooien die zeer belangrijk is voor ons sociale leven. Amerikaanse onderzoekers concluderen dat roddelen ons helpt bij het scheiden van vrienden en vijanden. Een schuldgevoel is dus totaal onnodig.

Volgens de wetenschappers zijn wij mensen voor het roddelen geboren. Als wij roddelen dan draaien onze hersenen op volle toeren. En hoe kattiger, hoe beter. Want het uitwisselen van sappige nieuwtjes dient om onze vrienden en vijanden te benoemen en mogelijk gevaar te neutraliseren. Het is dus vanuit een natuurlijk oogpunt helemaal niet verkeerd om te roddelen over de promotiekansen van collega's en andermans liefdesleven.

De onderzoekers komen tot deze resultaten door te bestuderen hoeveel belang het brein toekent aan foto's van andere mensen. In deze onderzoeksmethode staat binoculaire rivaliteit centraal. Bij het toepassen van deze methode worden voor de beide ogen van een proefpersoon foto's van verschillende mensen gehouden. Daarbij hebben de proefpersonen geen controle over de tijd die hun brein aan de beide afbeeldingen zal besteden. Vervolgens geven de onderzoekers positieve en negatieve informatie bij de foto's en wordt de tijd gemeten die het brein aan de beide afbeeldingen besteedt.

De onderzoekers constateren dat de ogen en het brein van proefpersonen langer gericht zijn op foto's van mensen waarover negatieve verhalen waren verteld. En uit een tweede experiment blijkt dat deze onbewuste keuze niet alleen te maken heeft met het vermogen om informatie over deze personen beter te onthouden.

Aldus konden de Amerikanen concluderen dat de hersenen zich van nature aangetrokken voelen tot roddelen. Het is een manier om sociaal relevante informatie te verzamelen en leugenaars en bedriegers te lokaliseren. Roddelen is een zeer functionele activiteit en helpt de menselijke soort om in grote groepen samen te leven.

Afbeelding: Flickr, gebruiker GossipChain

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2020