Excite

Het Schmallenbergvirus: de nieuwe dierziekte

Eind 2011 is een nieuwe dierziekte ontdekt: het Schmallenbergvirus. Vooral koeien en schapen worden door dit virus getroffen. Als ze besmet zijn, brengen ze misvormde lammetjes of kalfjes voort. Om de impact van dit virus zoveel mogelijk te beperken, heeft de overheid verschillende maatregelen genomen waaraan boeren, veehouders en ook dierenartsen zich moeten houden.

Wat is en doet het Schmallenbergvirus?

Het Schmallenbergvirus is tot nu toe vooral gevonden bij lammetjes en koeien. Omdat het virus nog erg nieuw is, weet men nog niet waar het vandaan komt en wat het precies kan doen. Wel lijkt het virus een relatie te hebben met het Akabanevirus. Dit virus komt vooral in Azië en Australië voor. Op dit moment denkt de overheid dat het virus wordt overgedragen via insecten. De kans op besmetting van mensen is erg klein, maar juist omdat er nog zoveel onzekerheid over het virus bestaat, is dit niet uit te sluiten. Daarom adviseert men om extra op hygiëne te letten als je in contact komt met dieren.

Symptomen van het Schmallenbergvirus

Het Schmallenbergvirus manifesteert zich op verschillende manieren. Het meest kenmerkende symptoom is de geboorte van misvormde lammetjes. In de meeste gevallen worden deze dieren dood of niet levensvatbaar geboren. Opvallend is dat de moeders vaak geen symptomen vertoonden. Als een misvormd lammetje geboren wordt, dan is de veehouder of dierenarts verplicht dit te melden. Hierdoor kan voorkomen worden dat een grote uitbraak plaatsvindt. Een ander kenmerk is te vinden bij koeien. Koeien die besmet zijn produceren minder melk en hebben vaker last van diarree. Ook zij kunnen misvormde kalfjes krijgen. Hiervoor geldt ook een meldplicht.

Ruimen is niet nodig

In tegenstelling tot bijvoorbeeld bij de Vogelgriep, zou de aanwezigheid van het Schmallenbergvirus geen reden zijn om een boerderij te sluiten of alle dieren te ruimen. Dit komt omdat de kans op verdere verspreiding niet groot is. Hier kan echter nog verandering in komen als blijkt dat het virus ook op andere manieren door wordt gegeven, dan alleen via insecten.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2020