Excite

Screening borstkanker helpt nauwelijks

Europese vrouwen worden aangemoedigd om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek naar borstkanker, maar uit nieuwe cijfers blijkt dat deze screening weinig effect heeft op het voorkomen van doden. Europese wetenschappers baseren deze conclusie op een vergelijking van bevolkingsonderzoek in verschillende Europese landen.

Een groot aantal Europese landen introduceerde in de afgelopen jaren een bevolkingsonderzoek naar borstkanker en moedigde vrouwen aan om hieraan deel te nemen. Hoewel sommige landen eerder waren met het invoeren van deze screening, blijkt er geen verschil te bestaan tussen de overlijdensaantallen in diezelfde landen. Betere behandelingen en een efficiënter zorgsysteem lieten het aantal overleden borstkankerpatiënten wel dalen. De screening had hier echter weinig mee te maken.

Onderzoekers wilden het bevolkingsonderzoek naar borstkanker onder de loep nemen omdat een vergelijkbare screening naar baarmoederhalskanker het aantal doden wel daadwerkelijk verminderde. Zij vergeleken statistieken van Nederland met België, die van Zweden met Noorwegen en die van Noord-Ierland met Ierland. Deze zes landen hebben een vergelijkbaar zorgsysteem en even grote risico's op borstkanker, maar voerden hun bevolkingsonderzoeken op verschillende momenten in. In elk koppel was het ene land tien tot vijftien jaar later dan het andere land, maar dat bleek nauwelijks invloed te hebben op de sterftecijfers.

"De voordelen van screening op borstkanker staan nu ter discussie", zegt hoofdonderzoeker Philippe Autier, directeur van het International Prevention Research Institute in het Franse Lyon. "Uit de resultaten blijkt duidelijk dat screening niet het wondermiddel is dat we dachten."

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021