Excite

Seksisme op de werkvloer en een glazen plafond

Vrouwen worden nog steeds afgerekend op hun uiterlijk in plaats van hun vaardigheden. Althans, dat vinden de dames zelf. Uit een enquête onder bijna 3.000 vrouwen blijkt dat ze het gevoel hebben op kantoor nog steeds tegen een glazen plafond aan te kijken en te worden ondergewaardeerd ten opzichte van hun mannelijke collega's.

Ook zou er op veel werkplekken onderscheid gemaakt worden tussen vrouwelijke en mannelijke werknemers. Bijna de helft van de ondervraagde vrouwen gaf aan geconfronteerd te zijn geweest met seksisme en 63 procent denkt dat de leeftijd van een vrouw belangrijker wordt geacht dan de leeftijd van een man.

Als het op loonsverhogingen aan komt voelen vrouwen zich ook niet gelijk aan hun mannelijke collega's. Meer dan de helft van de ondervraagden denkt dat de heren sneller een hoger salaris toebedeeld krijgen. Het meest opvallend was het percentage van de vrouwen dat denkt baat te hebben bij een goed uiterlijk; maar liefst 78 procent!

Volgens één van de onderzoekers, Ros Taylor, zijn de resultaten van de enquête zorgwekkend. Vooral omdat de opvatting onder werkgevers heerst dat werkomstandigheden voor mannen en vrouwen inmiddels wel gelijkgetrokken zijn, zo zegt ze tegen MailOnline. "Ze denken alle problemen wel te hebben aangepakt en dat iedereen nu gelijke kansen heeft, maar ik denk dat dat niet waar is. Volgens mij zijn er nog heel wat kwesties die de aandacht verdienen."

Afbeelding: Youtube

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021