Excite

Slaapapneu?

Slaapapneu is een toestand waarbij iemand tijdens zijn of haar slaap, periodes kent waarin hij of zij stopt met ademen. Hoewel iederéén tijdens het slapen weleens eventjes geen adem haalt, kent iemand met slaapapneu (SAS) minstens vijf van deze 'ademstops' per uur. Hoewel deze stilstanden meestal relatief kort zijn, kan iemand er veel hinder van ondervinden.

Wat gebeurt er tijdens slaapapneu?

Zoals bekend zorgt onze ademhaling er voor dat ons lichaam wordt voorzien van zuurstof, terwijl tegelijkertijd afvalstoffen (koolzuurgas) worden afgevoerd. Het stilvallen van de ademhaling heeft tot gevolg dat dit proces (zuurstof in, koolzuurgas uit) tot stilstand komt. Onze hersenen geven vervolgens een alarmsignaal af: er moet geademd worden! Bij iemand met slaapapneu resulteert dit alarmsignaal in het wakker schrikken van de patiënt. Hoewel hij of zij na deze onderbreking wel weer verder kan slapen, is een dergelijke vorm van nachtrust uiteraard heel vermoeiend. Iemand met slaapapneu krijgt dan ook vaak één of meerdere van de volgende klachten:

  • Telkens met een schok wakker worden, meerdere malen per nacht
  • Vermoeidheid gedurende de dag
  • Prikkelbaarheid
  • Extreme transpiratie tijdens de slaap
  • Extreem snurken
  • Geheugenproblemen
  • Spierpijn, veroorzaakt door verzuring van de spieren

Twee soorten slaapapneu

Er zijn twee soorten slaapapneu: CSAS en OSAS.

CSAS apneu

Bij iemand die aan CSAS lijdt, geeft het ademhalingscentrum in de hersenen tijdens de slaap te weinig signalen door aan de ademhalingsspieren. De afkorting CSAS staat voor Centrale Slaap Apneu Syndroom.

OSAS apneu

OSAS wordt niet veroorzaakt door (gebrek aan) signalen van het ademhalingscentrum, maar door blokkade van de luchtwegen. Door de tong en/of de wand wordt de luchtweg afgesloten, zodat de patiënt niet kan ademhalen. OSAS staat dan ook voor Obstructieve Slaap Apneu Syndroom.

Oorzaken en behandeling slaapapneu

CSAS, de ademhalingscentrum-variant dus, wordt veelal veroorzaakt door een beroerte of door aandoeningen van de hersenen en/of het ruggenmerg. Omdat deze oorzaken meestal niet de verhelpen zijn, bestaat de behandeling uit het voorkómen van slaapapneu door mechanische ondersteuning tijdens de slaap.

OSAS wordt meestal veroorzaakt door factoren zoals roken, het gebruik van slaapmiddelen, vergrote amandelen of afwijkingen in het gebied van keel, neus en oren. De behandeling bestaat dan uit het (zo veel mogelijk) wegnemen van de oorzaak.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021