Excite

Oog voor staar

De ziekte staar is eigenlijk een verzamelnaam voor twee verschillende aandoeningen: glaucoom en cataract. Deze aandoeningen komen over het algemeen voor bij oudere mensen en leiden tot het verlies van gezichtsvermogen. Zeldzaam is de aandoening niet bepaald: in 2003 leden circa 120.900 mannen en 222.800 vrouwen aan staar.

Staar: symptomen en cijfers

Staar is sterk leeftijdsgebonden: vrijwel geen enkele patiënt is jonger dan 45 jaar. Wel zijn er bepaalde vormen van staar die wél voorkomen bij jongere mensen: juveniele staar, congenitale staar, diabetische staar en staar die wordt veroorzaakt door stofwisselingsziekten. Zoals reeds gezegd, gaat het bij staar eigenlijk om twee verschillende oogaandoeningen: glaucoom en cataract.

Glaucoom

Bij glaucoom is er sprake van een verhoogde druk in de oogbol. In de oogbol zit namelijk vloeistof. Wanneer de druk van deze vloeistof te hoog wordt, kan er schade ontstaan aan de oogzenuw. Wanneer glaucoom in een vroeg stadium ontdekt wordt, kan door behandelingen de druk in de oogbol verlicht worden, zodat de oogzenuw wordt ontzien. Is de oogzenuw eenmaal beschadigd, dan is deze schade onomkeerbaar.

Cataract

Bij cataract is geen sprake van een verhoogde druk, maar van vertroebeling van de ooglens. Wanneer de lens van een oog niet langer helder is (zoals bij gezonde ogen het geval is), wordt het binnenkomende licht verspreid en valt het niet langer geconcentreerd op het netvlies. Een troebel zicht, overgevoeligheid voor zonlicht, vergeling van kleuren, het zien van halo's en soms zelfs dubbelzien is het gevolg.

Oorzaken van staar

Glaucoom en cataract ontstaan over het algemeen vanuit het natuurlijke verouderingsproces. Aanleg voor glaucoom kan erfelijk zijn.

Behandeling van staar

De behandelingsmogelijkheden voor staar zijn de afgelopen 20 jaar sterk toegenomen. Bij groene staar (glaucoom) bestaat de behandeling vaak uit het verstrekken van geneesmiddelen die de oogdruk verlagen. Als deze niet helpen, volgt een behandeling met laser. Cataract wordt over het algemeen bestreden door een operatie, waarbij de troebele lens vervangen wordt door een kunstlens.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021