Excite

Tarieven voor een ooglidcorrectie

De tarieven van een ooglidcorrectie kunnen sterk uiteen lopen. Afhankelijk van de plastisch chirurg kunnen de kosten van een ooglidcorrectie afhangen van onder meer de plaats van de ooglidcorrectie, het soort verdoving en de eventuele vergoeding door de verzekering.

Ooglidcorrectie voor boven- en onderoogleden

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een ooglidcorrectie van de onderoogleden en een ooglidcorrectie van de bovenoogleden. Beide soorten ooglidcorrecties worden door de meeste klinieken voor plastische chirurgie uitgevoerd. De kosten van een bovenooglidcorrectie variëren van €1.100 tot €1.500. De kosten van een onderooglidcorrectie variëren van €2.100 tot €3.100. De kosten van een correctie van de onderoogleden liggen wat hoger dan de kosten van een correctie van de onderoogleden, omdat eerstgenoemde een complexere ingreep is.

Verdoving

Een ooglidcorrectie kan zowel onder plaatselijke als algehele verdoving uitgevoerd worden. De plaatselijke verdoving komt het meest voor, waarbij men een kalmeringsmiddel toegediend krijgt en waarbij men enkel het gebied rond de ogen verdooft. Bij een plaatselijke verdoving blijf je wakker tijdens de operatie, maar voel je geen pijn. Bij een algehele verdoving word je in slaap gebracht en krijg je niets bewust mee van de operatie. Een algehele verdoving is duurder dan een plaatselijke verdoving. Vaak wordt er een toeslag van ongeveer €250 voor een algehele verdoving gevraagd.

Vergoeding door de verzekering

Tot slot zijn de tarieven van een ooglidcorrectie afhankelijk van de vergoeding door de verzekering. Een ooglidcorrectie wordt zelden door de basisverzekering vergoed, tenzij het een aangeboren afwijking betreft. In aanvullende pakketten zijn soms wel mogelijkheden voor een (gedeeltelijke) vergoeding van een ooglidcorrectie. Elke verzekeraar heeft eigen criteria opgesteld waarmee beoordeeld wordt of je in aanraking komt voor een vergoeding.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021