Excite

Te vroeg geboren kinderen vaker introvert

  • © Getty Images
Kinderen die te vroeg geboren worden, hebben een grotere kans om later introvert en onzeker te worden. Dit komt doordat ouders vaak extra bezorgd om ze zijn. Deze conclusie wordt getrokken op basis van een onderzoek van de University of Warwick, waar The Telegraph over schrijft.

Baby's die te vroeg geboren worden zijn als ze opgroeien meestal relatief teruggetrokken en stil. Ook zijn ze vaker bezorgd, neurotisch en onzeker. Er zouden twee oorzaken zijn voor deze ontwikkeling bij te vroeg geboren kinderen. In de eerste plaats komen vroege baby's vaker terecht in een kritieke gezondheidstoestand. Dit heeft invloed op de ontwikkeling van hun hersenen. Daarnaast zijn ouders van dergelijke kinderen vaak veel bezorgder om ze, wat ook deels het karakter vormt.

Er is sprake van een vroeggeboorte als een baby binnen 37 weken ter wereld komt, in plaats van na een periode van 37 tot 42 weken. De onderzoekers hebben hun conclusies gebaseerd op vergelijkend onderzoek tussen 200 baby's die te vroeg geboren waren en 197 baby's die op tijd geboren waren.

Eerder was al bekend dat kinderen die binnen 32 weken geboren worden een grotere kans hebben op autisme en over het algemeen ook cognitief minder goed ontwikkeld zijn.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021