Excite

Bloedstolselvorming: trombose

Ons bloed vindt normaliter, met een gangetje van zo'n 11 kilometer per uur, z'n weg door onze slagaderen, aderen en haarvaten. Een belangrijke weg, want het bloed voorziet ons immers van de broodnodige zuurstof. Wanneer de wegen van het bloed verhinderd worden door bijvoorbeeld stolsels, kan dit leiden tot gevaarlijke en zelfs levensbedreigende situaties. Een aandoening waarbij bloedstolseltjes worden gevormd, heet trombose.

Wat is trombose?

Wanneer ons bloed niet zou kunnen stollen, zou ieder wondje een bedreiging zijn. Er bestaat overigens een ziekte waarbij stollingsproblemen, in de zin van niet kunnen stollen, op de voorgrond staan: hemofilie. Maar wanneer de bloedstolling spontaan optreedt en plaatsvindt in onze (slag)aderen, kunnen deze stolsels vroeg of laat leiden tot ernstige klachten of zelfs levensbedreigende situaties. Bij trombose is er sprake van de vorming van dergelijke bloedstolsels.

Oorzaken van trombose

Trombose kan diverse oorzaken hebben. Risicofactoren zijn onder andere:

  • Hoog cholesterolgehalte
  • Roken
  • Hoge bloeddruk
  • Suikerziekte
  • Erfelijke afwijkingen
  • Langdurige immobiliteit, zoals iemand die bedrust moet houden na een operatie
  • Bepaalde hartritmestoornissen

Dit wil uiteraard niet zeggen dat iedereen die een of meerdere risicofactoren heeft, onherroepelijk trombose krijgt. Wel is het van belang om in ieder geval de risico's zoveel mogelijk te beperken. Voldoende lichaamsbeweging, stoppen met roken en voldoende vocht binnenkrijgen zijn hiertoe belangrijke maatregelen.

Wanneer meerdere familieleden aan trombose lijden en/of jijzelf in het verleden behandeld bent voor trombose, is het tevens een goed idee om in plaats van de anticonceptiepil een ander voorbehoedsmiddel te gebruiken: de pil verhoogt het risico op trombose met twee tot drie maal. Dit komt onder andere door het feit dat de pil invloed heeft op de 'fibrinolyse': het proces waarbij bloedstolsels worden afgebroken.

Verschil trombose en embolie

De benamingen 'trombose' en 'embolie' worden vaak door elkaar gebruikt. Niet verwonderlijk wanneer je weet dat beide aandoeningen te maken hebben met stolsels die niet in de bloedbaan thuishoren. Het verschil komt, simpel gezegd, hier op neer:

Trombose is de aandoening waarbij bloedstolseltjes gevormd worden. (Een bloedstolsel is in medische termen een 'trombus'). Wanneer deze stolsels loslaten van de vaatwand, meegevoerd worden en elders in het lichaam een bloedvat afsluiten, wordt dit een 'embolie' genoemd. (De vaatafsluitende prop heet in het Latijn 'embolus').

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021