Excite

Tweetaligheid blijkt goed voor hersenen

  • © Getty Images
Kinderen tweetalig opvoeden is niet alleen praktisch, het heeft ook nog eens voordelen voor de hersenen. Deze worden hierdoor namelijk getraind, wat weer leidt tot cognitieve voordelen. Dit geldt bij kinderen, maar ook bij volwassenen en mensen met een neurologische aandoening, zoals Alzheimer. Dit is de conclusie die onderzoeker Evy Woumans van de Universiteit Gent trekt naar aanleiding van haar promotie-onderzoek.

Uit haar onderzoek komt naar voren dat tweetalige kleuters bijvoorbeeld hoger scoren op intelligentietesten en dat tweetaligheid de nadelige cognitieve symptomen van de Ziekte van Alzheimer kunnen uitstellen. Tweetalige mensen krijgen hier gemiddeld vier tot vijf jaar later last van. Daarnaast blijken gewone, gezonde volwassenen cognitief beter te presteren als ze tweetalig zijn. Dit geldt vooral voor mensen die veel met taal bezig zijn, zoals tolken.

In haar onderzoek bekeek Woumans ook hoe tweetaligen in verschillende situaties de juiste taal kunnen selecteren. Het gezicht van de gesprekspartner blijkt hierin cruciaal te zijn. Als een bekend gezicht steeds één specifieke taal spreekt, dan wordt die taal automatisch geactiveerd bij het zien van dat gezicht. Als een gezicht twee talen gaat gebruiken, worden twee talen geactiveerd als men dit gezicht te zien krijgt.

Op basis van al deze resultaten kan dus de conclusie getrokken worden dat tweetaligheid een positieve invloed heeft op de hersenen, wat weer leidt tot cognitieve voordelen, bij zowel kinderen als volwassenen. Overigens blijkt uit het onderzoek van Woumans ook dat de ouders van kinderen niet meertalig hoeven te zijn; zelfs kinderen die bijvoorbeeld thuis alleen Frans spreken en op school les krijgen in het Vlaams, hebben hier voordeel van.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021