Excite

Vaders met meerdere kinderen leven langer

Vaders die tenminste twee kinderen hebben, leven langer dan mannen met één kind of geen kinderen. Dit blijkt uit een Nederlands onderzoek, waarvan de resultaten gepubliceerd werden in het European Journal of Public Health.

Uit het onderzoek blijkt dat er een link is tussen sterfte en vaderschap. Dit heeft vooral te maken met het feit dat vaders verantwoordelijker leven dan mannen die geen vader zijn. Niet-vaders drinken vaak meer, roken meer, hebben minder vaak een partner en zijn over het algemeen ook nog eens lager opgeleid. Deze redenen spelen volgens de onderzoekers aan het Erasmus MC allemaal mee in de kans op vroegtijdig overlijden.

Het is opvallend dat het hebben van één kind weinig verschil lijkt te maken. De onderzoekers schrijven dat toe aan het feit dat ze vaak een lager opleidingsniveau hebben en een lagere sociaal-economische status. Om precies vast te stellen waar het verschil ‘m verder in zit, zal aanvullend onderzoek uitgevoerd moeten worden.

In het onderzoek is niet gekeken naar de tijd die vaders aan hun kinderen spenderen. Onlangs werd wel een onderzoek uitgevoerd naar de tijd die werkende moeders met hun kinderen kunnen doorbrengen; dit bleek gemiddeld slechts 81 minuten per dag te zijn. Overigens hoeft de band met het kind hier niet onder te lijden; het blijft vooral de kwaliteit van de tijd samen die telt, niet de kwantiteit.

Afbeelding: Flickr account Jon Ovington

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2020