Excite

Vergoeding stoppen met roken

Er is een grote kans dat begeleiding bij het stoppen met roken wordt opgenomen in het basispakket van de zorgverzekeraars. Er is eerder een proef uitgevoerd door Agis, in opdracht van het ministerie van VWS, die hoopvolle resultaten liet zien.

Klanten van Agis die willen stoppen met roken en in de provincie Utrecht wonen konden zich van april tot oktober van vorig jaar opgeven voor de proef. Ze konden gratis gebruik maken van alle effectieve mogelijkheden om te stoppen met roken. 2398 mensen hebben zich aangemeld voor deze proef en daarvan blijkt 33,1% gestopt te zijn met roken.

Uit het onderzoek van Agis is gebleken dat ondersteuning door een vergoeding drempelverlagend werkt bij het stoppen met roken. Door deze vergoeding zullen meer mensen het stoppen van roken overwegen en dit verhoogt de slaagkans aanzienlijk.

De proef van Agis was ook bedoeld om te kijken hoe duur dit zal zijn als het stoppen met roken wordt toegepast in het basispakket. Agis schat de landelijke uitrol tussen de 14 en 22,7 miljoen euro. Het ministerie vindt dit positief, omdat de kosten lager zijn dan in eerste instantie verwacht.

Het is nog niet zeker of de vergoeding daadwerkelijk wordt toegepast. Het college voor Zorgverzekeringen stuurt hierover volgende week een advies naar minister Klink.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021