Excite

Verslavingszorg: een aparte tak binnen de gezondheidszorg

De verslavingszorg is een aparte tak binnen de gezondheidszorg en biedt hulp en ondersteuning aan mensen met een verslaving. Voorbeelden van verslavingszorg zijn de Jellinek-kliniek, Verslavingszorg Noord-Nederland, Iriszorg, Bouman GGZ, Tactus, Brijder Verslavingszorg en De Hoop. Naast deze instellingen zijn er ook privé-klinieken die zich inzetten voor verslaafden en hun omgeving.

Wat doet de verslaafdenzorg?

In eerste instantie bestond de hulp van verslaafdenzorg vooral uit het aanbieden van afkickprogramma's. Aan heroïneverslaafden werd veelal methadon verstrekt, een pijnstiller die op opium lijkt. De werking van methadon lijkt heel erg op die van morfine, iets wat ook bij heroïne het geval is. De huidige verslavingszorginstellingen bieden veel uitgebreider hulp, zoals psychische ondersteuning, hulp bij het regelen van financiën en bij het resocialiseren van ex-verslaafden, dag- en deeltijdprogramma's, activiteitenprogramma's voor verslaafden en aandacht voor preventie. Daarnaast wordt ook informatie verstrekt aan familieleden en partners van verslaafden.

Wie komen er bij de verslavingszorg?

De ene verslaafde is uiteraard de andere niet. Uit cijfers blijkt dat de verslavingszorg vooral bezocht wordt door mensen met een alcohol- of drugsverslaving. 47 procent van de hulpvragers kampt met een alcoholverslaving, 46 procent met drugsgerelateerde problemen. Van deze laatste groep is het grootste gedeelte verslaafd aan opiaten, zoals heroïne, aan cocaïne of aan cannabis (hasj en wiet). Een veel kleinere groep verslaafden zoekt hulp voor hun medicijn-, gok- of internetverslaving. Verder zijn de meeste cliënten relatief jong (tussen de 25 en de 45 jaar) en van het mannelijk geslacht. Alleen bij de groep alcoholverslaafden is het percentage vrouwen nog relatief hoog te noemen: gemiddeld zo'n 26 procent.

Waarom gaat iemand naar de verslavingszorg?

Een hulpvraag bij de verslavingszorg neerleggen, dat doet iemand over het algemeen niet zomaar. Niet iedere verslaafde die zich aanmeldt, doet dit omdat hij/zij volledig wil afkicken. Er zijn ook verslaafden die zich aanmelden omdat zij onderdak nodig hebben, praktische hulp willen hebben (bijvoorbeeld bij financiële zaken) of vervangende middelen zoeken (zoals methadon).

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021