Excite

Kijk uit voor de veteranenziekte

Veteranenziekte, of legionellose, zoals de ziekte officieel heet, is een ziekte die schade toebrengt aan de luchtwegen en de longen. De veteranenziekte wordt veroorzaakt door een bacterie en is daarom een infectieziekte. Het is een vorm van longontsteking, maar wel eentje die zelfs fataal af kan lopen. 5 tot 25 procent van de patiënten overlijdt aan de ziekte.

Epidemie onder veteranen

De veteranenziekte dankt zijn naam aan een epidemie van longontstekingen die in de jaren '70 in Philadelphia in de Verenigde Staten woedde. De slachtoffers waren Amerikaanse soldaten die voor een reünie hetzelfde hotel geboekt hadden. In totaal werden er ruim 200 veteranen ziek en stierven er 34. Na onderzoek bleek dat alle veteranen besmet waren door een bacterie die tot dan toe nog niet bekend was. Ook in de jaren daarna volgde af en toe een flinke uitbraak, soms zelfs in Nederland, zoals in 2006, toen 19 patiënten zich met klachten melden en 1 daarvan overleed.

Verschijnselen van de veteranenziekte

De incubatietijd van de veteranenziekte is twee tot negentien dagen. De ziekte begint over het algemeen met hoofdpijn, een ziek gevoel en spierpijn. Die problemen komen snel op. Daarna volgt een hoge koorts en longontsteking. Hierbij is ook sprake van hoesten en kortademigheid en soms zelfs diarree en overgeven.

Risico's

Hoewel iedereen de ziekte kan krijgen, zijn er een aantal groepen die een groter risico op besmetting lopen. Dit zijn mensen die stevig roken, oudere mensen, mensen die medicijnen slikken die de afweer kunnen verminderen, kanker-, leukemie- of hiv-patiënten, alcoholisten en chronisch zieke mensen.

Plaatsen waar je een grotere kans op besmetting loopt, zijn hotels en zwembaden. De bacteriën vermenigvuldigen zich namelijk in waterleidingen, met name die waar het wat warmer is en het water niet altijd goed doorloopt.

Behandeling van veteranenziekte

De veteranenziekte is te behandelen met antibiotica. Vaak is het handig om sowieso even naar de dokter te gaan, zodat daar gecontroleerd kan worden of er ook echt sprake is van de veteranenziekte en zo ja, welke antibioticakuur dan het beste toegepast kan worden. De ziekte hoort dan binnen ongeveer een week weer voorbij te zijn.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021