Excite

Vrouwen leven langer en gezonder

  • © Getty Images
De vrouwen van tegenwoordig leven langer en gezonder dan vroeger. Daarnaast komen veel minder vrouwen te overlijden in het kraambed. Dit blijkt uit een bericht van de Verenigde Naties. De cijfers voor vrouwen hebben dus niet alleen betrekking op Nederlandse vrouwen, maar op vrouwen wereldwijd.

In de afgelopen 23 jaar is het aantal gevallen van moedersterfte met maar liefst 45 procent - wereldwijd - gedaald. En vrouwen doen het op meer vlakken beter dan ooit. Zo zijn ze er qua ontwikkelingskansen behoorlijk op vooruit gegaan en hebben steeds meer meisjes en vrouwen toegang tot onderwijs.

Dit betekent dat vrouwen vaker werken, beter opgeleid zijn en over het algemeen ook later trouwen. De Verenigde Naties spant zich al jaren in voor gelijke rechten voor de man en vrouw en heeft dat ook nu weer als doel benoemd. Voor die rechten namelijk helemaal gelijk zijn, moet er nog wel wat gebeuren. Op dit moment heeft de vrouw nog steeds een zwakkere positie dan de man.

Zo'n 77 procent van de mannen heeft bijvoorbeeld werk, ten opzichte van 50 procent van de vrouwen. Ook is er nog steeds veel geweld tegen vrouwen en is één op de drie vrouwen wel eens slachtoffer geweest van geweld. 60 procent van de vrouwen vertelt hier later niets over. Wel worden vrouwen over het algemeen ouder; zij worden gemiddeld 72 jaar oud, terwijl de gemiddelde levensverwachting van mannen 68 jaar is.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021