Excite

Wachtlijsten zorg treffen vooral ouderen

De lange wachtlijsten in de zorg treffen vooral zorg waar veel ouderen gebruik van maken. Dat is gebleken uit een onderzoek van de NOS op basis van cijfers van het RIVM. Bij tientallen ziekenhuizen moeten patiënten erg lang wachten op een bezoek aan een medisch specialist. Soms loopt de wachttijd zelfs op tot meer dan twintig weken.

Vergrijzingsaandoeningen

Het gebrek aan snelle hulp door medisch specialisten komt vooral voor bij vakgebieden anesthesiologie (pijnbestrijding), oogheelkunde, reumatologie en revalidatiegeneeskunde. Al deze vakgebieden kenmerken zich door vergrijzingsaandoeningen; problemen waar veel ouderen mee te kampen hebben. De norm is een wachttijd van vier weken.

Acute zorg

Volgens de ziekenhuizen is een inkorting van de wachtlijsten niet direct mogelijk. Bovendien kunnen patiënten die acute zorg nodig hebben altijd direct terecht. Voor de eerder genoemde vier vakgebieden zitten tien à twintig ziekenhuizen de afgelopen maanden op een gemiddelde wachttijd van elf weken.

Toename ouderen

Bestuurslid Marcel Daniëls van de Orde van Medisch Specialisten, denkt dat de wachtlijsten worden veroorzaakt door nieuwe behandelingen voor veelvoorkomende ziekten en een andere, grotere groep patiënten. “Vooral de toename van het aantal ouderen in Nederland zorgt voor meer drukte aan de poort bij bepaalde poliklinische behandelingen,” zegt bestuurslid Marcel Daniëls.

Zo is bij ouderdomsstaar een bezoek aan de oogarts noodzakelijk, pijnbestrijding is belangrijk bij veel chronische ziekten, en slijtage aan gewrichten en wervelkolom is een typisch veelvoorkomende vergrijzingsaandoening.

Oplossing wachtlijsten

Een oplossing voor de wachtlijsten is er niet, zeker niet op korte termijn. De Orde van Medisch Specialisten ziet graag dat de normen worden aangepast, zodat patiënten niet met een lange wachttijd niet worden verrast. Ook wil de orde graag dat er vaker wordt gekeken waar nieuwe medisch specialisten nodig zijn. Zo kan er een betere inschatting worden gemaakt waar instromende nieuwe specialisten het beste kunnen worden geplaatst.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021