Excite

Wat is effectiever: straffen of belonen?

Om gewenst gedrag te krijgen, bijvoorbeeld binnen een bedrijf, heb je een strategie nodig. Ga je ongewenst gedrag bestraffen, of geef je juist een beloning wanneer je iets ziet dat je aanstaat? En wat is effectiever? Op die laatste vraag is inmiddels een antwoord beschikbaar, zij het dat je er wat minder aan hebt dan waarschijnlijk gehoopt. Uit onderzoek blijkt namelijk dat belonen en straffen elkaar niet ver ontlopen als het gaat om effectiviteit. Wil je resultaat, laat dan zien dat je het groepsbelang voor ogen hebt.

Dat stellen een drietal onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en de Vrije Universiteit Amsterdam. Onderzoekers Daniel Balliet, Paul van Lange en Laetitia Mulder keken naar effectieve manieren van straffen en belonen.

Een beloning of een straf die de uitdeler veel tijd, moeite of geld kost, bleek erg effectief. Door hierop te letten, kan een groep eerder tot coöperatief gedrag aangezet worden. ‘Als iemand ondanks de hoge kosten een ander straft of beloont, dan geeft die persoon er blijk van dat hij veel belang hecht aan de samenwerking,’ aldus Mulder.

Door jezelf een beetje op te offeren als straffer of beloner laat je zien dat je het beste voor hebt met de groep. ‘Als groepsleden op zo’n manier worden gestraft of beloond is de kans groter dat ze coöperatie zelf ook belangrijker gaan vinden, dan als ze worden gestraft of beloond door iemand die daar weinig offers voor hoeft te brengen.’

Als leidinggevende is het dus van belang om te laten zien dat je het groepsbelang voor ogen hebt en daar best offers voor over hebt. Of je daarbij kiest voor straffen of belonen maakt minder uit.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2020