Excite

Wetenschapper: ‘Iedereen is mutant’

Wetenschappers hebben ontdekt dat mutanten niet alleen thuishoren in een film, maar dat ieder mens ongeveer 60 verschillende mutaties in zijn of haar genen heeft. Dit wil nog niet zeggen dat je superkrachten hebt, maar het is wel heel opvallend. Onze genen worden al voor onze geboorte gemuteerd en resulteren in een aantal nieuwe genen, die onbekend zijn aan zowel moeders- als vaderskant. Waar de verschillen precies vandaan komen en welke genen het meest muteren, is nog niet bekend.

Voor het onderzoek werden de genen van twee families onderzocht, waarbij steeds gekeken werd naar twee ouders en één kind. Ook werden er 6.000 mogelijke genmutaties opgesteld, waarmee het DNA vergeleken kon worden. Er werd bovendien gekeken naar mutaties die zich voor en na de geboorte voordeden.

Uit het onderzoek bleek dat in één gezin de mutaties van het kind voor maar liefst 92 procent van de kant van de vader kwamen, terwijl dit bij een ander gezin slechts om 36 procent ging. Duidelijk is dus dat de mutaties van beide kanten kunnen komen en dat niet één van de twee kanten dominanter is.

Men gaat nu verder onderzoek uitvoeren om erachter te komen in hoeverre de leeftijd van ouders en het milieu nog invloed hebben op het aantal mutaties en hoe deze kennis daadwerkelijk ingezet kan worden in de praktijk.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2020