Excite

'Wie streeft naar geluk wordt juist ongelukkiger'

Streven naar geluk maakt ongelukkig. Ja, je leest het goed. Sterker nog, mensen die hard hun best doen om gelukkig te worden kunnen er zelfs depressief van raken. Toch is het geen probleem om geluk na te streven, zolang de doelen die je stelt maar haalbaar zijn.

En dat is precies waar de schoen wringt. Mensen die geluk heel belangrijk vinden leggen de lat voor zichzelf vaak ontzettend hoog. De doelen die ze stellen zijn niet realistisch, en wanneer ze dan niet gehaald worden voelen die mensen zich heel snel ongelukkig. Wanneer dit patroon aanhoudt kan dat zelfs leiden tot een depressie.

Uit onderzoek onder 59 vrouwen bleek dat bij de dames die aangaven geluk heel belangrijk te vinden, symptomen van depressies veel sterker aanwezig waren dan bij vrouwen die geluk minder belangrijk achtten. De eerste groep vertoonde namelijk zeventien kenmerken van een depressie, terwijl de tweede groep maar op vier van de symptomen te betrappen was, zo weet de website Scientias.

De onderzoekers vonden de uitkomst logischerwijs opvallend, en besloten er een tweede onderzoek aan vast te plakken. Maar ook de resultaten van dit onderzoek wezen erop dat het najagen van geluk sneller ongelukkig maakt. Toch benadrukken de onderzoeker dat het streven naar geluk niet per definitie slecht is. Zolang je doelen realistisch zijn is er niets mis mee.

Afbeelding: Flickr, gebruiker River Beach

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021