Excite

Wordt kanker te oud voor moderne behandelingen?

Tumoren zijn maar beperkt in staat om moderne therapieën te weerstaan, omdat het eigenlijk levende fossielen zijn: wezens die ongeveer 600 miljoen jaar geleden zijn ontstaan. Dat is althans wat astrobiologen Charles Lineweaver en Paul Davies stellen.

Er worden voortdurend nieuwe manieren bedacht om kanker te behandelen. Dat is ook nodig, want kanker past zich voortdurend aan. Wetenschappers dachten altijd dat dat kwam door cellen in de tumor die onderling met elkaar concurreerden. Daardoor vond een natuurlijke selectie plaats en bleven steeds alleen de superieure cellen over.

Lineweaver en Davies hebben nu een andere hypothese ontwikkeld. Volgens hen wijst de manier waarop de cellen in een tumor met elkaar omgaan er juist op dat ze samenwerken, net als cellen in een organisme.

De wetenschappers leiden daaruit af dat tumoren al behoorlijk oud zijn en nog stammen uit de tijd waarin dieren ontstonden. Het afweermechanisme dat tumoren gebruiken om moderne behandelingen tegen te gaan, is dus gebaseerd op kennis van miljoenen jaren geleden en daarom flink verouderd.

Als Lineweaver en Davies gelijk hebben, dan zijn tumoren eigenlijk onze voorouders. De genen van die oude tumoren zitten volgens de onderzoekers in ieder mens. Ze steken de kop op wanneer er iets mis gaat. Dat klinkt verontrustend, maar geeft ook hoop. Als de cellen in tumoren samenwerken, zijn ze namelijk makkelijker uit te schakelen.

In wetenschappelijke kringen is met gemengde gevoelens op de redenering van Lineweaver en Davies gereageerd. Enerzijds is men hoopvol, anderzijds wil men eerst bewijzen voor de theorie zien. Experts benadrukken bovendien dat zelfs dan kanker de wereld nog niet uit is.

Afbeelding: Youtube

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2020