Excite

XTC-gebruik kan slecht zijn voor de hersenen

Onderzoek van Nederlandse bodem heeft uitgewezen dat langdurig XTC-gebruik een nadelig effect op de hersenen kan hebben. Hoewel het geen grootschalig onderzoek betreft, zijn de resultaten wel opvallend. In vergelijking met mensen die de pillen niet gebruikten, hadden XTC-gebruikers een kleinere hippocampus en minder grijze stof in hun hersenen.

Aan het onderzoek werkten tien mannen mee die regelmatig een pilletje slikten. In de zesenhalf jaar voorafgaand aan het onderzoek namen de tien gemiddeld 281 XTC-pillen in. De controlegroep bestond uit zeven personen. Allemaal lieten ze XTC links liggen, terwijl ze wel andere drugs en alcohol gebruikten. De verschillen tussen deze, zei het kleine, groepen waren overduidelijk.

De XTC-gebruikers hadden namelijk een hippocampus die ruim tien procent kleiner was dan die van de anderen. De hippocampus is van groot belang voor het opslaan van nieuwe herinneringen, en dan met name de context hiervan. Gebeurtenissen in het persoonlijk leven van iemand, bijvoorbeeld, worden op die manier opgeslagen. Ook helpt de hippocampus bij het verwerken van stress.

Het onderzoek bracht natuurlijk wel een aantal limieten met zich mee. Tien proefpersonen en een controlegroep van zeven is erg klein. De resultaten zijn daardoor minder betrouwbaar. Het feit dat veel gebruikers naast XTC ook andere drugs tot zich nemen, maakt het lastig vast te stellen of de problemen door XTC-pillen worden veroorzaakt of dat ook andere factoren een rol spelen. Meer onderzoek is dus noodzakelijk, maar de resultaten van dit onderzoek baren toch zorgen.

Afbeelding: Youtube

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021